สุรินทร์ จับมือโรงพยาบาลสร้างต้นแบบองค์กรลด หวาน มัน เค็ม

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จับมือโรงพยาบาลสร้างต้นแบบองค์กรลด หวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย ที่ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อปลุกกระแสการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เน้นการลดหวาน มัน เค็ม

ซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์ได้จัดทำโครงการเป็นต้นแบบในการบริการอาหารแก่ผู้ป่วย และ ผู้ประกอบการอาหารในโรงพยาบาลให้ปรุงอาหารที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการลดการปรุงอาหารสำเร็จรสจัดจนเกินไป และสร้างการณรงค์ให้ผู้บริโภคไม่เว้นแต่ผู้ป่วย ให้สร้างความเคยชินในการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่อันจะก่อให้เกิดการสะสมจนเกิดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลสุรินทร์ ในการจัดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็มขึ้น
กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุม องค์การอนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างโรคเบา โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth